Seznam přednášek - péče o duši

 

     ... ano, už Vás slyším. Budějce jsou příliš daleko a přijet nemůžete.

     Ale i Vás mohu potěšit a nabídnout Vám záznam z unikátních přednášek na CD:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

série - Základní řada - 13 CD

 

 

bullet

CD číslo 1 - O evangeliu sv. Lukáše

 

 

bullet

CD číslo 2 - O evangeliu sv. Matouše

 

 

bullet

CD číslo 3   - Postní doba, význam kříže

 

 

bullet

CD číslo 4 - Ježíš a Jidáš

 

 

bullet

CD číslo 5   - Apoštol Pavel

 

 

bullet

CD číslo 6     - Stabat Mater

 

 

bullet

CD číslo 7  - Velikonoce a Ježíšův proces

 

bullet

CD číslo 8 - První a druhý život Ježíše Krista 

 


 

bulletCD číslo 9  -  Ježíš před Pilátem
 


 

bulletCD číslo 10  - Víra v Ježíše Krista

 


 

bulletCD číslo 11  - Ježíš - 40 dnů po vzkříšení

 


 

bulletCD číslo 12 - Ježíš - Zvěstování Páně
 


 

bulletCD číslo 13  - Ježíš - Nanebevzetí Panny Marie
 
 

 

 

 

 

 

série - Příprava na sv. biřmování - 4 CD
 

 

 

bullet

Příprava na sv. biřmování - 1

 

- 1. O Bohu

- 2. Ježíš Kristus

 

 

 

bullet

Příprava na sv. biřmování - 2

 

- 3. O Církvi

- 4. Boží zákon - 1. část

 

 

bullet

Příprava na sv. biřmování - 3

 

- 5. Boží zákon - 2. část

- 6. Svátosti

 

 

bullet

Příprava na sv. biřmování - 4

 

- 7. Dary Ducha svatého

 

 

 

 

 

 

série - Skutky sv. Apoštolů - 12 CD


 

 

bullet

CD 01

 

1.    Úvod do skutků sv. apoštolů

2.   Rozdělní do částí

 

 

bullet

CD 02

 

1.   1. Kapitola

2.   Citáty a dotazy

 

 

bullet

CD 03

 

1.   2. kapitola

 

bullet

CD 04

 

1.   Dotazy

2.   2. - 3. a 4. kapitola

3.  Intronizace jména Ježíš

 

 

bullet

CD 05

 

1.   5. a 6. kapitola

2.  7. kapitola - Štěpánova řeč

     - Shrnutí Starého zákona

 

 

bullet

CD 06

 

1.   8. kapitola

2.   O postu, Pojmenování dnů před Velikonocemi, - Stabat Mater

3.  O židovských Velikonocích

 

 

bullet

CD 07

 

1.   9. kapitola

     - Charakteristika sv. Pavla

2.   Postřehy o papeži
      a biskupovi Bártovi.

 

 

bullet

CD 08

 

1.   - Počátky působení sv. Pavla,

      - 1. a 2. misijní cesta

2.   - Zamyšlení: Tlak dnešního života, Lidská práva

 

 

bullet

CD 09

 

1.   Tehdejší smýšlení
      v návaznosti na SZ

2.   Shrnutí dvou cest sv. Pavla

3.   Poučný příběh o kuřátku

4.   Povídání

 

 

bullet

CD 10 

 

1. 3. cesta apoštola Pavla
2. Autohavárie cestou do Lomce
3. Dotazy
+ Desatero a lidská práva
 

 

bullet

CD 11 
 

1. Pavel se odvolává k císaři
2. O páteru Ferdovi
3. Hlídač vlčák
 

 

 

bullet

CD 12
 

1. Pavel na cestě do Říma
2. Povídka o oslu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

série - Historie BIBLE - 9 CD


 

 

bullet

Historie BIBLE - CD 1

 

1.   Vznik vesmíru, hmota a víra

2.   Dotazy

 

 

bullet

Historie BIBLE - CD 2

 

1.   Bible, Počátek, Starý zákon, Pentateuch, Stvoření

 

bullet

Historie BIBLE - CD 3

 

1.   Knihy Starého zákona

 

 

bullet

Historie BIBLE - CD 4

 

1.   Josef - správce Egypta

 

 

bullet

Historie BIBLE - CD 5

 

1. Exodus – Leviticus

2. Užitek z Pentateuchu       

3. Víra a věda

 

 

bullet

Historie BIBLE - CD 6

 

1. Jozue,

2. Kniha soudců,

3. Soudce Gedeon

4. Soudce Samson

5. Propaganda AIDS

6. Kniha Rut

7. O adventu, příslib mesiáše

 

 

bullet

Historie BIBLE - CD 7

 

1. Prorok Samuel

2. Králové Saul a David

3. Člověk

4. Dotazy

5. Rozloučení, Masopust

 

 

bullet

Historie BIBLE - CD 8

 

1. Paralipomenon

2. Dotazy,

3. Zadluženost rodiny

4. Něco na spaní

bullet

Historie BIBLE - CD 9

 

1. Babylonie a Knihy makabejské
2. Názvy Poslední večeře
3. Zlaté svatby
4. Dokonalý člověk
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

série - Fundamentálka - 9 CD


 

bulletCD číslo 1  -  Poznání existence Boží

bulletCD číslo 2  - Zákon příčinnosti
Ironie sv. Pavla
 

bulletCD číslo 3  - Víra a láska
Připomenutí adventu

 

bulletCD číslo 4 - Vánoční shrnutí
Vánoční vyprávění

 

bulletCD číslo 5  -  Vlastnosti Boží
Moudro sv. Antonína
 

bulletCD číslo 6  - Stvoření

bulletCD číslo 7  - Stvoření člověka
 

bulletCD číslo 8 - Člověk
 

 

bulletCD číslo 9  - Bonusový disk - vyprávění
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zpět Další

 

 

Úvodní stránka
Seznam přednášek
Galerie obrázků
Kontakt

 

Provozovatel TV KOST  © Copyright 2005-2016 / Všechna práva vyhrazena / All rights reserved   

web counter prohlédnutých stránek